Årsmötet 2022

Handlingar 2021-22

Årsmötet har av kända skäl inte ägt rum, men de ekonomiska handlingarna har funnits reviderade sedan mitten av september.