Funktionärer

Uppdatera hemsidan!

Publicerat 2018-10-21 kl 20:10

Uppdatera genom att klicka på F5!

Körledare

Susanna Myrberg

susannamyrberg@gmail.com

0730-23 33 60

Inloggning till

www.scorx.org

Kalender

Funktion

Namn

Mandat-Period

StyrelsenOrdförande, ord

Catarina Mörck

2021-2022

Ledamot, ord


Lennart Svantesson

2020-2022

Ledamot, ord


Kajsa Lundqvist

2021-2023

Ledamot, ord

Maria Gelkner

2020-2022

Kassör, ord


Arne Hjelte


2021-2023

Ledamot, ord

Linda Molin

2021-2023

RevisorerRevisor


Mona Lindberg

2020-2022

Revisor


Robert Sandén

2021-2023

Valberedning


fram till nästa årsmöte


Valberedare


Annika Björklund

2019-2020

Valberedare


Carolina Mörck

2019-2020

Stämmo-
fiskalerSopranerna

Gun Holm

Marie Engström

Altarna

Christina Enström

Magdalena Hulthe

Tenor

Karl-Axel Lööf

Bas

Nisse Angervall


Notfiskaler


Annika Björklund

Marie Engström

Funktionärer 2021-2022

Publicerad 2021-10-20