Funktionärer

Uppdatera hemsidan!

Publicerat 2018-10-21 kl 20:10

Uppdatera genom att klicka på F5!

Körledare

Susanna Myrberg

susannamyrberg@gmail.com

0730-23 33 60

Körens organisationsnummer:

802474-8637

Bankkonton

Sparbanken Alingsås

Företagskonto

8304-8 123 001 318-5

Körens swishkonto

123 024 88 23

Använd helst företagskontot
vid inbetalning till kören

Skallsjö Vokalensemble är namnet på kyrkokören i Skallsjö församling, Floda, i Lerums kommun.

Skallsjö Vokalensemble bildades 1935 under namnet Skallsjö Sångkör.

Foto: Kristina Ljungberg

Skallsjö Vokalensemble tillsammans med solisten Anna-Maria Martén och stråkensemble i samband med Skallsjö kyrkas 150-årsjubileum oktober 2013.

Skallsjö kyrkas ljustorn

Inloggning till

www.scorx.org

Lyssna även på!

Tormod Tvete Vik

Funktion

Namn

Mandat-Period

Telefon

Styrelsen
Ordförande, ord

Catarina Mörck

2020-2021


Ledamot, ord


Lennart Svantesson

2020-2022

0302-324 91

Ledamot, ord


Kajsa Lundqvist

2019-2021

Ledamot, ord

Maria Gelkner

2020-2022


Kassör, ord


Arne Hjelte


2019-2021


0707-
49 13 77

Ledamot, ord

Ulla Sjögren

2019-2021


Revisorer
Revisor


Mona Lindberg

2020-2022

0302-351 79

Revisor


Robert Sandén

2019-2021


Valberedning


fram till nästa årsmöteValberedare


Annika Björklund

2019-2020


Valberedare


Carolina Mörck

2019-2020


Stämmo-
fiskaler
Sopranerna

Gun Holm

Marie Engström


Altarna

Christina Enström

Magdalena Hulthe


Tenor

Karl-Axel Lööf


Bas

Nisse AngervallNotfiskaler


Annika Björklund

Clary Lundberg-Malmlöef


Funktionärer 2020-2021

Publicerad 2020-09-12 kl 16:25

Hösten 2020

Tiden är sig inte riktigt lik!


 • Tisdagar kl 19:00
  Digitalt möte via Zoom.
  Uppkoppling kan ske från 18:30
 • Övning i smågrupper i kyrkan - Se anmälan!

 • 29 nov   
  Första advent
  09:30 och 11:00
 • 5 dec     Extra rep i kyrkan
 • 12 dec   
  Julsång i Skallsjö
  15:00, 16:30 och 18:00
 • 15 dec   Julfest