Funktionärer

Funktionärer 2020-2021

Publicerad 2020-09-12 kl 16:25

Kalender

Uppdatera hemsidan!

Publicerat 2018-10-21 kl 20:10

Uppdatera genom att klicka på F5!

Körledare

Susanna Myrberg

susannamyrberg@gmail.com

0730-23 33 60

Funktion

Namn

Mandat-Period

Telefon

Styrelsen
Ordförande, ord

Catarina Mörck

2020-2021


Ledamot, ord


Lennart Svantesson

2020-2022

0302-324 91

Ledamot, ord


Kajsa Lundqvist

2019-2021

Ledamot, ord

Maria Gelkner

2020-2022


Kassör, ord


Arne Hjelte


2019-2021


0707-
49 13 77

Ledamot, ord

Ulla Sjögren

2019-2021


Revisorer
Revisor


Mona Lindberg

2020-2022

0302-351 79

Revisor


Robert Sandén

2019-2021


Valberedning


fram till nästa årsmöteValberedare


Annika Björklund

2019-2020


Valberedare


Carolina Mörck

2019-2020


Stämmo-
fiskaler
Sopranerna

Gun Holm

Marie Engström


Altarna

Christina Enström

Magdalena Hulthe


Tenor

Karl-Axel Lööf


Bas

Nisse AngervallNotfiskaler


Annika Björklund

Clary Lundberg-Malmlöef