Funktionärer

Körledare

Marcus Kopp

Funktionärer 2021-2022

Publicerad 2021-10-20

Funktion

Namn

Mandat-Period

StyrelsenOrdförande, ord

Catarina Mörck

2021-2022

Ledamot

Lennars Svantesson

2020-2022

Sekreterare

Kajsa Lundqvist

2021-2023

Ledamot

Maria Gelkner

2020-2022

Kassör

Arne Hjelte

2021-2023

Vice ordförande

Linda Molin

2021-2023

RevisorerRevisor


Mona Lindberg

2020-2022

Revisor


Robert Sandén

2021-2023

Valberedning


fram till nästa årsmöte


Valberedare


Annika Björklund

2019-2020

Valberedare


Carolina Mörck

2019-2020

Stämmo-
fiskalerSopranerna

Gun Holm

Marie Engström

Altarna

Christina Enström

Magdalena Hulthe

Tenor

Karl-Axel Lööf

Bas

Nisse Angervall


Notfiskaler


Annika Björklund

Marie Engström

Kalender