Styrelsen

Funktionärer 2019-2020

Publicerad 2019-09-24

Reviderad 2019-12-22

Funktion

Namn

Mandatperiod

Telefon

Styrelsen
Ordförande, ord

Catarina Mörck

2019-2020


V Ordf, ord

Lennart Svantesson

2018-2020

0302-324 91

Ledamot, ord

Cajsa Lundqvist

2019-2021

Ledamot, ord

Maria Gelkner

2019-2020


Kassör, ord

Arne Hjelte

2019-2021

0707-49 13 77

Ledamot, ord

Ulla Sjögren

2019-2021


Revisorer
Revisor

Mona Lindberg

2018-20

0302-351 79

Revisor

Robert Sandén

2019-2021


Valberedning

fram till nästa årsmöteValberedare

Annika Björklund

2019-2020


Valberedare

Carolina Mörck

2019-2020


Stämmofiskaler för
Sopranerna

Gun Holm

Marie Engström


Altarna

Christina Enström

Ingrid Söderström


Tenor

Karl-Axel Lööf

Tommy Håkansson


Bas

Bengt HammarbergNotfiskaler

Annika Björklund

Clary Lundberg-Malmlöef


Webbmaster: Arne Hjelte