Årsmöteshandlingar genom åren

Uppdatera hemsidan!

Publicerat 2018-10-21 kl 20:10

Uppdatera genom att klicka på F5!

Körledare

Susanna Myrberg

susannamyrberg@gmail.com

0730-23 33 60

Årsmöteshandlingar genom åren

Här hittar du verksamhetsberättelser och en del årsmötesprotokoll från 2010 och framåt

Årsmöte

Verksamhets-berättelse

Årsmötes-protokoll

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2016

2021