Övningsstämmor

Julsång i Skallsjö 2021
Sångordning

 • Hosianna Davids son
 • Advent (Otto Olsson)
 • Jul, jul strålande jul (G Nordqvist)
 • Heil’ge Nacht, auf Engelsschwingen
 • Ps 121 När juldagsmorgon blimmar (Unisont)
 • Betlehem, lyssna
 • Ps 114 Stilla Natt
 • Vintern ska värma våra fötter
 • Det brinner en eld
 • Det är en ros (M Praetorius)
 • Dagen är kommen (D Willcocks)
 • O, helga natt (A Adam)

Advent (Otto Olsson)

Jul, jul strålande jul

Övningsstämmor och noter är delade via mail

 • Vintern ska värma våra fötter
 • Det brinner en eld

Dagen är kommen

Det är en ros utsprungen

Betlehem, lyssna

Högre basvolym!

Heil'ge Nacht

Lyssna i första hand på "[din stämma] + orgel [övriga stämmor]"-länken!

Vid ev. oklarheter konsultera "[din stämma] solo"-länken för tydligare vägledning, men återgå direkt till "[din stämma] + orgel [övriga stämmor]"-filerna så snart du har fått klarhet igen!

Avsluta gärna med att sjunga din stämma till "hela körsatsen"-länken.

Uttalsövningar - tyska


Tyska texten renskiven